Kenneths Reflektioner

web counter
Berätta om ett ljus…
Hej igen, detta är blogg 18 av 31 i Juli. Jag är med i Madeleine Stenbergs utmaning där man skriver en blogg per dag i hela juli, det är förbestämda teman och idag är det "Berätta om ett ljus…" som är temat.
 
Jag tänker direkt på Yin o Yang, den filosofiska symbolen som säger så mycket. 
I det stora mörkret finns det alltid ett ljus och i det stora ljusa finns alltid ett mörker. Hur dåligt det än går eller hur dåligt man än mår så finns det alltid hop, dvs. ett ljus i mörkret. Hur bra det än går och hur bra man än mår så bör man vara på sin vakt, dvs. det finns ett mörker som lurar även i det positiva.(Min tolkning).
 
"Vi befinner oss ständigt i ett samspel mellan himmel och jord, mellan Yin och Yang. Yin och Yang utgör själva grunden för livet och att återskapa jämnvikt mellan dessa är själva grunden för allt läkande inom den kinesiska medicinen Yin och Yang är metaforer och betyder inget i sig själva, utan är endast ett hjälpmedel för att beskriva den natur som fenomenet eller objektet för stunden har. Yin och Yang berikar varandra, kan inte leva utan varandra och för att den ena ska existera måste dess motsats finnas."
Källa: Bodhi Akupunktur